Abone Ol:

Batıniler yüce imam kimdir? TRT 1’de yayınlanan ‘Uyanış Büyük Selçuklu’ dizisinde bu dönemin en önemli konularından olan ‘Batıniler’ ele alındı. Dizide Selçuklu Devleti’nin çöküşüne neden olan sebeplerden biri olan Batınilik (Haşhaşilik olarak da bilinir) hakkında önemli ipuçları verildi. Peki, Yüce imam kimdir? Batınilerin Yüce İmamı kimdir?
Yüce imam kimdir? Batınilerin Yüce İmamı kimdir?

TRT 1’de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Batıniler ele alındı. Dizide Selçuklu Devleti’nin çöküşüne neden olanBatınilik (Haşhaşilik) ele alındı. İzleyiciler konu hakkında araştırmaya koyuldu. Batıni, ‘Gizli olmak; bir şeyin iç yüzünü bilmek’ anlamındaki batn veya butün kökünden türeyen bir terimdir. Batıniler, gerçeği yalnız imamın bildiğini ve ümmete onun vekilleri tarafından bildirileceğini kabul ederler. Peki Batınilerin yüce imamı kimdir? Batıniler neye inanır? İşte konu hakkında detaylı bilgiBATINİLERİN YÜCE İMAMI KİMDİR?Selçuklu Devleti’nin yaşlanmasına ve hatta çöküşüne neden olan sebeplerden biri olan Batıniliktir (Haşhaşilik olarak da bilinir). Dizi, Haşhaşim’in kurucusu Hassan Sabah’ı ve Batıniliğin kurucusu yüce imam yer almaktadır.Şiilikte bu anlamları ancak Tanrı ile ilişki kurabilen Batıni imamlarının bilebileceğine inanılır. Batıni inancında İmam sessizdir ve Batınilerin yüce imamı kendisini gizler.11. yüzyılda Hasan bin Sabbah’ın görüşleri etrafında oluşan akım Fatımiler tarafından desteklenmiştir. Liderleri Hasan Sabbah, Kazvin bölgesindeki Alamut Kalesi’ni kendisine merkez yapmış ve fedaileri aracılığıyla Nizamülmülk’ün de aralarında bulunduğu birçok devlet adamını suikast yaparak öldürtmüştür.Batıni hareketinin en büyük zararı; toplumun Batıni olanlar ve olmayanlar şeklinde iki düşman kampa bölünmesine neden olmasıdır. Taraftar olanlar devlet idaresi tarafından, karşı olanlar da Batıniler tarafından her an öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlardır. Batıniler, kendilerine karşı olan herkesi ortadan kaldırmaya yönelmişlerdir.Batınilik hareketi ile halk arasında ikilik meydana geldiği gibi, Devlet teşkilatında da büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Gerek sivil gerekse askeri teşkilat içinde belli makamlara gelmek isteyenler, rakiplerinin ayağını kaydırmak ve kendilerine ortam sağlamak için, bu kişileri Batıni olmakla itham etmişler ve bunların Devlet gücüyle ortadan kaldırılmalarına neden olmuşlardır. Benzer bir vaka Kirman Selçukluları’nda yaşanmıştır. Batıni olmakla itham edilen, dönemin din ve ilim çevrelerince azline hükmedilen hükümdarları İranşah tahtını kaybederek arkasından da öldürerek hayatını kaybetmiştir.BATINİLER NEYE İNANIR?İslamda Kur’an ayetlerinin görünür anlamlarının dışında, daha derinde gerçek anlamları bulunduğu inancı, ayetleri buna göre yorumlayan akıma Batınilik, bu düşünceyi benimseyen kişiye de Batıni denir.Batıniler tarafından Budizm’in düşünce yapısı tasavvuf yolundan ayrılan ayrı bir batıni mezhep halinde sunulurken, Mani ve Mazdek gibi dinlerin temsil ettiği inanca bağlı şiirler İbah’iyyün tarafından özümsenmekteydi.Sapkın ve ne olduğu tam olarak belli olmayan bir inanca sahip oldukları bilinmektedir.Tapınak şövalyelerinin kurulmasına sebep olan suikastçilerdir. Alamut kalesi adında bir yerde karargâhları olan Batıniler, suikastçiler eğitiyorlardı. Hançer ise sembolleriydi.

#

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın