Abone Ol:

Rengi ve şekliyle özel bir anlama sahip olan Türk bayrağı milli bayramlarda ulus olma bilincini en iyi şekilde ifade eden simgemizdir. İşte Türk bayrağı resimleri ve en güzel 30 Ağustos Türk Bayrağı görselleri
Türk bayrağı resimleri ve en güzel 30 Ağustos Türk Bayrağı görselleri!

Al renkli zemin üzerine beyaz hilal ve yıldız konarak oluşan bayrak mevcut şekliyle ilk olarak 1844 yılında kabul edilmiştir. Rengi ve şekliyle Türk ulusunun geçmişini yaşatan Ayyıldızlı bayrağımız mili bayramlarda da gönderi süslüyor. Türk bayrağı resimleri ve en güzel 30 Ağustos Türk Bayrağı görselleri Bayrama özel Türk bayrağı resimleri! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. TÜRK BAYRAĞI ANLAMI VE ÖZELLİKLERİ Türk bayrağı, Türkiye’nin ulusal ve resmî bayrağıdır. Al renkli zemin üzerine beyaz hilal ve yıldız konarak oluşan bayrak mevcut şekliyle ilk olarak 1844 yılında Abdülmecit dönemindeki Tanzimat sürecinde kabul edilmiş, Cumhuriyet döneminde 29 Mayıs 1936’da 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal bayrağı olarak kanunlaşmıştır. 22 Eylül 1983’te 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile bayrak ölçütleri belirlenmiş ve bayrak son halini almıştır. Efsaneye göre bayraktaki al, kan kırmızısıdır ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil eder. Gece yarısı bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir yıldızla beraber Türk bayrağının görüntüsü oluşur. Bu efsanenin 1389 yılında meydana gelen I. Kosova Muharebesi’nde gerçekleştiği söylenmektedir. TÜRK BAYRAĞI TARİHÇESİ Osmanlı İmparatorluğu’ndan önceki Anadolu Türk devletlerinde kullanılan bayrak renk ve sembolleri hakkında yeterli bir bilgi yoktur. Türk bayrağı ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mesud tarafından Osman Bey’e gönderilen beyaz renkli sancak olarak görülür. 15. yüzyıldan sonra al bayrak Yavuz Sultan Selim dönemindeki Çaldıran Muharebesi’nde ise yeşil bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Türk bayrağına en yakın şekle ise III. Selim döneminde rastlanır. Bu bayrakta hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. Sekiz köşeli yıldız şekil bilimine göre zafer anlamı taşımaktadır. 1844 yılında Abdülmecit dönemindeki Tanzimat sürecinde bayraktaki yıldız beş köşeli şeklini almıştır. Beş köşeli yıldız insanı sembolize etmektedir. Saltanatın kaldırılması üzerine 29 Mayıs 1936 tarihinde bayrağın şekli kesin bir şekilde tayin edilmiştir. 28 Temmuz 1937 tarihli, 27175 sayılı ‘Türk Bayrağı Nizamnamesi Kararnamesi’ ile de Türk bayrağının kullanılışı düzenlenmiştir. TÜRK BAYRAĞI ÖLÇÜLERİ Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun, 25 Ocak 1985 tarih ve 85/9034 nolu ‘Türk Bayrağı Tüzüğü’ kararının 4. maddesinde, bayrağın boyutları belirlenmiştir. Kanuna göre, Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmî yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara, kürsülere örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. Türkiye’nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. EN GÜZEL TÜRK BAYRAĞI RESİMLERİ

#30Ağustos #Gündem #Haber

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın