Abone Ol:

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tebligat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tebligat ne demek? Tebligat anlamı ne? İşte, Tebligat kelimesin anlamı!
Tebligat ne demek? Tebligat anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tebligat kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tebligat anlamı ne? Tebligat ne demek? TEBLİGAT NE DEMEK? Tebligat, ‘resmi kurumlar veya kişiler tarafından, resmi bir işlemle ilgili olarak gönderilen evrak’ anlamı taşımaktadır. Tebliğ etmek kelimesinden yola çıkarak, ‘ulaştırma, iletme’ anlamlarına gelir. Örneğin; eğer tebligat adliyeden geldi ise, yanınızda tebligatınızla gittiğinizde, ilgili olduğunuz dosya bulunur ve gerekli işlemler rahatlıkla yapılır ancak, tebligatlar belirli bir süre için geçerlidir.E-Tebligat Nedir?Elektronik Tebligat (E-Tebligat), tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, 456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.E-Tebligat Uygulaması Ne Zaman Başladı?E-Tebligat uygulamasına 1 Nisan 2016 tarihinde başlanmıştır.Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (malmüdürlükleri) ise elektronik tebligat uygulamasına1/1/2020 tarihi itibarıyla başlanılacaktır.

#TDK #Gündem #Haber

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın