Abone Ol:

8 Nisan tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 8 Nisan Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.
Resmi Gazete bugünün kararları neler? 8 Nisan Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31448 sayılı Resmi Gazete!

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 8 Nisan günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete’de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 8 Nisan Perşembe 2021 Resmi Gazete… BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI 8 NİSAN 2021 RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik?Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3795)YÖNETMELİKLER–– Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 3791)–– Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3792)–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3793)–– Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3794)–– Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikGENELGE–– 8 Nisan Romanlar Günü ile İlgili 2021/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI–– Anayasa Mahkemesinin 24/12/2020 Tarihli ve E: 2017/21, K: 2020/77 Sayılı KararıYÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI–– Yüksek Seçim Kurulunun 02/04/2021 Tarihli ve 167 Sayılı KararıİLÂN BÖLÜMÜa – Yargı İlânlarıb – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıc – Çeşitli İlânlar– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

#

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın