Abone Ol:

6 Nisan tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 6 Nisan Salı günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.
Resmi Gazete bugünün kararları neler? 6 Nisan Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31445 sayılı Resmi Gazete!

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 6 Nisan günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete’de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 6 Nisan Salı 2021 Resmi Gazete… BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI 6 NİSAN 2021 RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR–– Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3766)–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3767)CUMHURBAŞKANI KARARLARI–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779)–– Mersin İli, Silifke İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Narlıkuyu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3780)–– 2021 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3781)YÖNETMELİKLER–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiTEBLİĞ–– Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında TebliğİLÂN BÖLÜMÜa – Yargı İlânlarıb – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıc – Çeşitli İlânlar– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

#

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın