Abone Ol:

26 Mart tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 26 Mart Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.
Resmi Gazete bugünün kararları neler? 26 Mart Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31435 sayılı Resmi Gazete!

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 26 Mart günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete’de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 26 Mart Cuma 2021 Resmi Gazete… BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 26 MART 2021 RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER–– Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Alacak ve Borçlarına İlişkin Uzlaşma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Malzeme Muayenesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair YönetmelikTEBLİĞLER–– Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ–– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/2)–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:?2021/15)KURUL KARARLARI–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/03/2021 Tarihli ve 10102, 10104-1, 10104-2, 10104-3, 10104-4, 10114 ve 10115 Sayılı Kararları YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI–– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/15845 Başvuru Numaralı Kararı–– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/32534 Başvuru Numaralı KararıYARGITAY KARARI–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait KararİLÂN BÖLÜMÜa – Yargı İlânlarıb – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıc – Çeşitli İlânlar– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

#

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın