Abone Ol:

Müminlerin heyecanla beklediği Rebiulevvel ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. İslam aleminin heyecanla beklediği Rebiulevvel ayı hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, Rebiulevvel ayı ne zaman? Rebiulevvel ayı hangi günlere denk geliyor?
Rebiulevvel ayı ne zaman?

Muharrem ve Safer’in ardından gelen Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Bu yüzden Rebiulevvel ayının ne zaman olduğu ve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Rebiulevvel ayı ne zaman başlayacak? REBİULEVVEL AYI NE ZAMAN? 2021 Rebiülevvel ayı 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona bulacak. Haberdas.Com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. REBİULEVVEL AYI NEDİR? Kamerî yılın saferden sonra gelen üçüncü ayına rebîü’l-evvel (birinci rebî’), dördüncü ayına da rebîü’l-âhir (sonuncu rebî’) veya rebîü’s-sânî (ikinci rebî’) denir. Sözlükte ‘bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket’ gibi anlamlara gelen rebî’ Arapça’da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. Bu kelimenin ‘bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt’ mânalarındaki ‘rba’ kökünden türediği ileri sürülmektedir. Araplar’ın havanın mutedil, su ve otun bol olduğu bu aylarda bir yerde konaklayıp hayvanlarını otlatmaları sebebiyle söz konusu iki aya bu adların verildiği ve bu ayların o zamanlar ‘rebî” diye adlandırılan güz mevsimine rastladığı nakledilir. REBİULEVVEL ANLAMI NE? Araplar bu aylardan başka iki ayrı mevsim için de rebî’ kelimesini kullanmışlar, çiçeklerin açıp mantarların bittiği bahar mevsimine rebîülevvel, meyvelerin yetişip olgunlaştığı güz mevsimine de rebîüssânî adını vermişlerdir. Bazı kaynaklarda eskiden Araplar’ın seneyi altı zaman dilimine ayırdıkları, iki ayına ‘rebîülevvel’, iki ayına ‘sayf’, iki ayına ‘kayz’, iki ayına ‘rebîüssânî’, iki ayına ‘harîf’, iki ayına da ‘şitâ’ dedikleri belirtilmektedir. Rebîülevvel ve rebîüssânînin genellikle ‘ay’ mânasına gelen ‘şehr’ kelimesiyle birlikte kullanılması da bunların mevsim anlamlarıyla karıştırılmasını önleme amacına bağlanır. TARİHTE REBİULEVVEL AYI Kamerî yılın güneş yılına göre kısa sürmesi sebebiyle kamerî ayların belirli mevsimlerde sabit olmadığı ve belli aralıklarla yılın her mevsimine rastladığı göz önünde bulundurularak bu ayların mevsimlerle irtibatının ilk isimlendirme itibariyle olduğuna özellikle dikkat çekilir. Bu durumu Araplar’ın ünlü ‘nesî’ uygulamasıyla ilişkilendiren müellifler de vardır (bk. NESÎ). Hicrî takvimde yer alan ay isimlerinin İslâm’dan önce konulduğu bilinmektedir. Kaynaklarda rebîülevvelin Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde ‘mûrid’, Arab-ı âribe döneminde ‘huvân/havvân’ diye, rebîüssânînin aynı dönemlerde ‘mülzim’ ve ‘suvân/busân/vebsân’ olarak adlandırıldığı nakledilir. Osmanlı belgelerinde rebîülevvel (??), rebîülâhir ise (?) kısaltmasıyla gösterilmiştir. MEVLİDLER VE REBİULEVVEL AYI İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur (bk. MEVLİD). İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir. Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir. 12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır. Haberdas.Com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.Hz. Peygamber’in âhirete irtihalinin de rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir. Hz. Peygamber’in doğum, hicret ve vefatının rebîülevvel ayında ve pazartesi gününde olması bazı araştırmacılarca, rebîülevvel ayının Araplar’da bolluk ve bereket ayı sayılması ve eski medeniyetlerde pazartesi gününün ayın yaratıldığı gün kabul edilmesiyle irtibatlandırılarak İslâm’da ibadet vakitlerinin belirlenmesi bakımından ayın önemli bir yeri olduğu, hilâlin müslümanlar için sembolik bir anlam taşıdığı ve bunun evrenle insanın kaderi arasındaki ilişkiye işaret ettiği ifade edilmiştir (Ahmad Hassan al-Zayat, XXXII [1961], s. 1).

#Diyanetİşleri #İslam #Gündem #rebiulevvel #ayı #ne #zaman

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın