Abone Ol:

Osman Bey(Gazi)’den son padişah IV.Mehmed’e kadar Osmanlı İmparatorluğu’da tam 36 padişah tahta geçmiştir. Peki, Osman’dan sonra tahta kim geçti?İşte Fatih’ten, Kanuni’ye Osman Gazi’den Selim’e bir çok başarılı padişahın yönetimi ile 6 yüzyıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu’nun 36 padişahı…
Osman'dan sonra tahta kim geçti?

Osman’dan sonra tahta kim geçti? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu dönemde elde edilen en büyük başarı Bursa’nın fethedilmesi ve başkent ilan edilmesidir. Osmanlı kuruluş dönemi padişahları kim, bu dönemde hangi önemli olaylar yaşandı? Sizin için araştırdık. OSMAN’DAN SONRA TAHTA KİM GEÇTİ? Osmanlı Devleti, 1299 yılında Osman Gazi tarafından kuruldu. 1326 yılına kadar beyliğin başında olan Osman Gazi’den sonra yerine oğlu Orhan Gazi geçti. OSMANLI PADİŞAHLARI LİSTESİ Kuruluş devri1- I. Osman (1300-1324) (Osman Gazi) 24 yıl2- Orhan (1324-1360) (Orhan Gazi) 36 yıl3- I. Murat Hüdavendigâr (1360-1389) 29 yıl4- Yıldırım Beyazıt (1389-1402) 13 yılFetret devri,(1402-1413). Yıldırım’ın oğulları arasındaki kavgada I. Mehmet Çelebi diğerlerine üstün geldi. Yenilen oğulları padişahtan sayılmaz ama bir süre hüküm sürmüşlerdir. Süleyman Çelebi 7 yıl 10 ay hükümranlığı sürdü. Musa Çelebi Rumeli’de 3 yıl 6 ay hükmetti.5- Mehmet Çelebi (1413-1421) 8 yıl.6- II. Murat (1421-1451) Tahta iki kez çıkmıştır. 1421-1444 arası birinci dönem 23 yıl. Sonra 2 yıl oğlu Fatih Sultan Mehmet. 30 yıl. 1446-1451 arası ikinci dönem 5 yıl.Yükselme devri7- Fatih Sultan Mehmet (1444-1481) Tahta iki kez çıkmıştır. 1444-1446 yıllarında birinci dönem 2 yıl. Daha sonra yine babası II. Murat. 1451-1481 arası ikinci dönem 30 yıl. Fatih Camii onun adına yapıldı.8- II..Beyazıt (1481-1512) 31 yıl 31 yıl.9- Yavuz Sultan Selim (I. Selim) (1512-1520) 8 yıl.10- Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) (1520-1566) 46 yıl. İstanbul Süleymaniye Camii onun adına yapıldı.Kanuni zamanında birinci Viyana kuşatmasından sonra duraklama devrine girildi.11- II. Selim (1566-1574) 8 yıl. Edirne Selimiye Camii onun adına yapıldı.12- III. Murat (1574-1595) 21 yıl.13- III. Mehmet (1595-1603) 8 yıl. Haberdas.Com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.14- I. Ahmet (1603-1617) 14 yıl. Sultanahmet Camii onun adına yapıldı.15- I. Mustafa (1617-1618) (Deli Mustafa) Tahta iki kez çıkmıştır. III: Mehmet’in oğlu. 1622-1623 ikinci dönemidir. Akli dengesi yerinde değildi. Toplam 2 yıl padişahlık yaptı.16- II. Osman (1617-1622) (Genç Osman) 5 yıl. I. Ahmet’in oğlu. Öldürülen ilk padişah.17- IV. Murat (1623-1640) 17 yıl. I. Ahmet’in oğlu. Çocuk yaşta padişah oldu.18- I. İbrahim (1640-1648) (Deli İbrahim) 8 yıl. I. Ahmet’in oğlu. 19- IV. Mehmet (1648-1687) (Avcı Mehmet) 39 yıl. I. İbrahim’in oğlu.20- II. Süleyman (1687-1691) 4 yıl. I. İbrahim’in oğlu.21- II. Ahmet (1691-1695) 4 yıl. I. İbrahim’in oğlu.22- II. Mustafa (1695-1703) 8 yıl. Babası IV. Mehmet.Gerileme devriII. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme devri başladı.23- III. Ahmet (1703-1730) 27 yıl. Babası IV. Mehmet, Lale Devri 24- I. Mahmut (1730-1754) 24 yıl. Babası II. Mustafa25- III. Osman (1754-1757) 4 yıl. Babası II. Mustafa26- III. Mustafa (1757-1774) 17 yıl. Babası III. Ahmet27- I. Abdülhamit (1774-1789) 15 yıl. Babası III. Ahmet28- III. Selim (1789-1807) 8 yıl. Babası III.Mustafa, Nizam-ı Cedid Ordusu’nun kuruluşu Gündem haberler için bizi takip edin. Haberdas.Com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.29- IV. Mustafa (1807-1808) 1 yıl. Babası I. Abdülhamit30- II. .Mahmut (1808-1839) 31 yıl. Babası I. Abdülhamit, 1826 Vaka-yı Hayriye, Yeniçeri Ocağının kaldırılması.1839 Tanzimat Fermanı31- Abdülmecit (1839-1861) 22 yıl. Babası II. Mahmut32- Abdülaziz (1861-1871) 10 yıl. Babası II. Mahmut33- V. Murat (1876) 3 ay. Babası Abdülmecid. Padişah olmak istemiyordu. Padişah iken aklını yitirdi.34- II. Abdülhamit (1876-1909) 33 yıl. Babası Abdülmecid. Birinci Meşrutiyet, Plevne Savaşı, İstibdad dönemi, İkinci Meşrutiyet, İttihad ve Terakki dönemi,35- V. Mehmet Reşat (1909-1918) 9 yıl. Babası Abdülmecid. 1. Dünya Savaşı, İşgal dönemi ve yıkılış36- VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922) 4 yıl. Babası Abdülmecid. İstanbul işgal edildikten ve Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra bir İngiliz gemisi ile ülkeyi terk etti.

#OsmanGazi #Gündem #osman #sonra #tahta #kim #geçti

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın