Abone Ol:

İslam’ın Altın Çağı dönemi bilim insanları listesi araştırılıyor. Tarihte çok sayıda müslüman bilim adamı vardır. Daha çok Astronomi ve Matematik alanında bilim insanı bulunmaktadır. Şimdi Müslüman bilim adamları isimleri nelerdir onları paylaşalım.
Müslüman bilim adamları isimleri! Müslüman bilim insanları kimlerdir?

İslam’ın Altın Çağı’nda İslam coğrafyası içerisinde çalışmalarını yürüten bilim insanlarının listesi. Formal bilimler, fiziksel bilimler, yaşam bilimleri, sosyal bilimler, uygulamalı bilimler ve disiplinlerarası bilimler üzerine çalışan bilim insanları 8. yüzyıldan 15. yüzyıla uzanan dönemde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Peki, Müslüman bilim adamları kimlerdir? MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI Müslüman bilim adamları isimleri yüzyıllarına göre aşağıdaki gibidir. Bilim insanları en solda, ortada tarihleri ve en sağda ise alanları yazmaktadır. 8. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ Ebu Musa Câbir bin Hayyan : 721 – 815 : Tıp, Astronomi, Fizik, Kimya, CoğrafyaAbdülhamid İbn Türk : ? – 830 : MatematikSind bin Ali : ? – 864 : AstronomiAbdulmelik el-Esmaî : 740 – 828 : ZoolojiYakub bin Tarık : ? – ? : Astronomi, MatematikHalil ibn Ahmed el-Ferahidi : 718 – 786 : Filolojiİbrahim el-Fezari : ? – 777 : Matematik, AstronomiMuhammed bin İbrahim el-Fezari : ? – 796 : Matematik, AstronomiAhmed en-Nihâvendî : ? – ? : Astronomiİbn Sa’d : 777 – 845 : TarihSehl bin Bişr : 786 – 844 : Astronomi, MatematikZiryab : 789 – 857 : Müzik, Coğrafya, AstronomiHacac bin Yusuf bin Matar : 786 – 833 : MatematikEl Fadl ibn Naubaht : ? – ? : Astronomi 9. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ Hârizmî : 780 – 850 : Astronomi, Coğrafya, MatematikFerganî : 805 – 870 : AstronomiKindi : 801 – 868 : Matematik, Fizik, Kimya, Farmakoloji, TıpEl-Cahiz : 777 – 869 : Tarih, BiyolojiAhmed bin Musa : 803 – 873 : Astronomi, GeometriAbbas Kasım İbn Firnas : 810 – 888 : Astronomi,Ebu Hanife Dinaveri : 815 – 896 : Botanik, Astronomi, Tarih, MatematikEl-Yakubi : ? – 897 : CoğrafyaAhmed bin Yusuf : 835 – 912 : MatematikBelâzürî : ? – 892 : TarihEbu Said Gürgani : ???? : Geometri, AstronomiAhmed bin Sehl el-Belhî : 850 – 934 : Coğrafya, Matematik, Tıpİbn Hurdâzbih : 820 – 912 : CoğrafyaZünnûn-ı Mısrî : 796 – 859 : Simya, TıpSabit bin Kurra : 821 – 901 : Matematikİbn-i Hurdazbih : 820 – 912 : CoğrafyaEbu Ma’şer el-Belhi : 787 – 886 : Astronomi 10. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ Meryem el-İcliyye : ? – ? : AstronomiBattanî : 858 – 929 : Astronomi, MatematikAhmed bin Sehl el-Belhî : 850 – 934 : Tıp, Coğrafya, MatematikFarabi : 870 – 950 : Astronomi, MatematikEbu’l Vefâ el-Bûzcânî : 940 – 988 : Astronomi, MatematikRâzî : 865 – 925 : Kimya, TıpAhmed bin Musa : 803 – 873 : Astronomi, GeometriEl-Mesûdî : 896 – 956 : Tarih, CoğrafyaAbdurrahman es-Sufî : 903 – 986 : Astronomiİbn Havkal : ? – 988 : Coğrafyaİbn Fadlan : ? – ? : CoğrafyaHemdani : 893 – 945 : Tarih, Astronomi, CoğrafyaMuvaffak : ? – ? : Fizikİbn-i Yunus : 950 – 1008 : Astronomi, Matematikİstahri : ? – 957 : CoğrafyaAli bin Abbas : 932 – ? : Fizik, TıpSiczi : 945 – 1020 : Astronomi, GeometriHucendi : ? – 1000 : Astronomi, Matematikİbn el-Fakih el-Hamadani : ? – ? : Tarih, CoğrafyaEbu’l Kasım El-Zehravi : 936 – 1013 : Tıp 11. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ Ali bin İsa : 940 – 1010 : TıpEbu Nasr Mansur : 960 – 1036 : Matematik, AstronomiEl-Kerecî : 953 – 1029 : Matematikİbn-i Sina : 980 – 1037 : Fizik, Tıpİbn-i Heysem : 965 – 1040 : Fizik, TıpBirûni : 973 – 1048 : Astronomi, Matematik, TarihEbu Said Gardezî : ? – 1061 : Coğrafya, TarihEbu Hasan Behmenyar : 993 – 1066 : AstronomiAli bin Rıdvan : 998 – 1068 : Fizik, TıpYusuf Has Hacib : 1017 – 1077 : SiyasetbilimZerkâlî : 1029 – 1087 : AstronomiEl-Bekrî : 1014 – 1094 : Coğrafyaİbn Hazm : 994 – 1064 : TarihDânî : 1068 – 1134 : Geometri, FizikMuhammed Zerrindeşti : ? – ? : Tıp 12. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ Kâşgarlı Mahmud : 1008 – 1105 : Dil, TarihFahreddin Râzî : 1148 – 1209 : FizikCabir bin Eflah : 1100 – 1150 : Astronomi, MatematikHazini : 1100 – 1155 : Fizik, Astronomi, Matematikİbn Rüşd : 1126 – 1198 : Astronomi, TıpFerîdüddin Attâr : 1136 – 1221 : Hekimİbn-i Zühr : 1091 – 1161 : TıpŞerafeddin el-Tusî : 1135 – ? : Astronomi, Matematikİbn Asakir : 1105 – 1176 : TarihMuhammed İdrisi : 1100 – 1166 : CoğrafyaEbu’l-Berekât Bağdâdi : 1076 – 1166 : Tıpİbnü’l Cevzî : 1116 – 1201 : Tarih, TıpAbdüllâtif Bağdâdi : 1162-1231 : Tıp 13. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ İbn-i Cübeyr : 1145 – 1217 : CoğrafyaAbdullâtif el-Bağdadî : 1162 – 1231 : TıpEl-Cezeri : 1136 – 1233 : Sibernetikİbn-i Şeddad : 1162 – 1234 : Hukuk, TarihŞemseddin Semerkandi : 1250 – 1310 : Astronom, MatematikAbdullah bin Ahmed el-Baytar : 1197 – 1248 : Tıp, FarmakolojiUsame bin Munkiz : 1095 – 1188 : TarihNasîrüddin Tûsî : 1201 – 1274 : Astronomi, CoğrafyaZekeriya el-Kazvinî : 1202 – 1283 : Astronomi, Coğrafya, Fizik, Jeolojiİbn Nefis : 1213 – 1288 : Tıp, SosyolojiŞemseddin Şehrezuri : 1250 – ? : Tıp, TarihEl-Dimeşkî : 1256 – 1327 : CoğrafyaEsireddin el-Ebherî : ? – 1262 : Matematik, AstronomiNureddin Batrucî : ? – 1217 : AstronomZehebî : 1274 – 1348 : Tarihİbn Ebî Useybia : 1203 – 1270 : Tıp, TarihFahreddin Ahlatî : ? – ? : AstronomiNecibüddin Semerkandi : ? – ? : TıpReşîdüddîn Hamedani : 1249 – 1318 : TarihMuhammed Ufî : 1171 – 1242 : Tarihİbrahim Hilati : 1242 – 1322 : Kimya, Tıp 14. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ Kutbeddin Şirazî : 1236 – 1310 : Tıp, Astronomi, Fizik, CoğrafyaKemaleddin El Farisi : 1267 – 1319 : Matematik, FizikEbu el-Fida : 1273 – 1331 : Coğrafyaİbn Teymiyye : 1263 – 1328 : Sosyolojiİbn Battuta : 1304 – 1369 : Coğrafyaİbn Kesir : 1301 – 1373 : TarihAydınlı Hacı Paşa : 1339 – 1397 : TıpŞemseddin Halîlî : ? – 1397 : Matematik, Astronomiİbnu’ş-Şâtır : 1306 – 1375 : AstronomiBursalı Kadızade Rumi : 1364 – 1436 : Astronomi, MatematikAhmed Eflâkî : ? – 1360 : AstronomiAhmedî : 1334 – 1413 : TıpMakrîzî : 1364 – 1442 : TarihHamdullah el-Müstevfî : 1281 – 1340 : Coğrafya, TarihZehebî : 1274 – 1348 : Tarih 15. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ İbn-i Haldun : 1332 – 1406 : Felsefe, Tarih, SosyolojiAydınlı Hacı Paşa : 1339 – 1413 : TıpBursalı Kadızade Rumi : 1337 – 1437 : Astronomi, MatematikGıyaseddin Cemşid : 1380 – 1437 : Astronomi, TıpUluğ Bey : 1393 – 1449 : Astronomi, MatematikSabuncuoğlu Şerefeddin : 1385 – 1468 : TıpAli Kuşçu : 1403 – 1474 : Astronomi, Dilbilim, MatematikII. Mehmed : 1432 – 1484 : FizikŞükrullâh : ? – ? : TarihBahaüddin Amilî : ? – 1622 : Matematik, AstronomiAkşemseddin : 1389 – 1459 : TıpMolla Abdülvacid : ? – 1434 : AstronomiPîrî Reis : 1465 – 1554 : Coğrafyaİbn Tağrıberdî : 1410 – 1470 : Tarihİbn Gazi el-Miknasi : 1437 – 1513 : Matematik

#

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın