Abone Ol:

Bazı zamanlar gündeme gelen kelimelerden birisi de Mobbing. Vatandaşlar mobbing ne demek, ne anlama gelir merak ediyor. Peki TDK’ya göre mobbing kelimesinin bir anlamı var mı? Mobbing TDK’ya göre ne demek, ne manaya geliyor?
Mobbing ne demek? TDK'ya göre mobbing nedir, ne anlama geliyor? Mobbing kelimesinin Türkçe'si nedir?

Birçok insan iş yerinde ve farklı ortamlarda mobbinge maruz kalıyor ama mobbing kavramı hakkında bilgi sahibi olmadığı için durum hakkında bilinçli davranamıyor. Mobbing nedir? Mobbing ne demek? Mobbing anlamı nedir? Mobbing davranışları nelerdir gibi konualr hakkında bilgi sahibi olarak mobbnig konusnda daha bilinçli olabilirsiniz. Zaman zaman gündeme gelen mobbing kavramının anlamı merak ediliyor. Mobbinin ne demek olduğunu ve mobbingin anlamını merak edenler için mobbing nedir, mobbing ne demek ve mobbing anlamı nedir gibi konuları mercek altına aldık. MOBBİNG NEDİR? Mobbing ya da bezdiri, bir grup insanın, bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapması.Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. En iyi ifade eden anlamıyla yıldırma veya iş yerinde psikolojik terör anlamlarıdır. Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır. Son dönemde sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda disiplinler arası çalışılan bir konu haline gelmiştir.Ters Mobbing (Reverse Mobbing), bir astın veya grup olarak astların üstlerine, kendilerine yapılan mobbing sonucunda, kişisel anlaşmazlıklar sonucunda veya politik oyunlar sonucunda kasıtlı olarak psikolojik tacizde bulunarak, işten ayrılmadan ziyade üstün hiyerarşik pozisyonunu bozmayı hedeflediği bir yıldırma eylemidir. Ters mobbingin uygulanmasında en yaygın olara asttan üste; sabote etme, talimatlara uymama, kasti yanlış işlem yapma, asılsız söylentiler çıkarma ve bilgi saklama gibi eylemler gerçekleştirilmektedir. TDK’YA GÖRE MOBBİNG NE DEMEK? İngilizce bir kelime olan mobbing, Türk Dil Kurumu’na göre ‘bezdiri’ anlamına gelmektedir. MOB VE MOBBİNG NE DEMEK? Mob ve mobbing kelimeleri İngilizce bir kelimedir. Mob fiilinin Türkçe karşılığı ‘topluca saldırmak, toplanmak’ anlamlarına gelir. Mobbing kelimesi ise ‘bezdiri’ demektir. MOBBİNG TARİHÇESİ NEDİR? Mobbing sözcüğü önceleri çocukların birbiriyle olan zorbalık ilişkilerini tanımlamakta kullanılmıştır. İş yerlerinde de 1950-1960’lı yıllarda yapılan araştırmalar, mobbingin sadece çocuklar arasında yaşanmadığını ortaya koymuştur.Mobbing duygusal bir saldırıdır. Yaş, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden, taciz, rahatsız etme ve kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelen saldırganlıktır. Kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla kasıtlı olarak yapılır. Kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlar. İşveren ima ve alayla, karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeye yönelik saldırgan bir ortam yaratarak kişiyi işten ayrılmaya zorlar.Bir araştırmaya göre mobbing, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda, okullarda ve sağlık sektöründe daha yaygındır. Yüksek işsizlik oranları ve dolayısıyla çalışanın değersiz görülmesi mobbingin artmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak her iş yerinde ve her türlü kuruluşta rastlanabilir. Organizasyon bozukluğunun daha fazla olduğu iş yerlerinde, disiplin getirmek, verimliliği artırmak, refleksleri koşullandırma (askeri disiplin) öne sürülerek yapılmakta ve meşrulaştırılmaktadır.Psikolog Michael H. Harrison, yakın zamanda ABD’de 9.000 kamu çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, kadın çalışanların % 42’sinin, erkek çalışanların ise % 15’inin son iki yılda zorbalığa uğradığını, bunun kayıp zaman ve verimlilik açısından 180 milyon dolara mal olduğunun hesaplandığını belirtiyor. Leymann İsveç’te intiharların % 15’inin mobbing kaynaklı olduğunu söylüyor.

#

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın