Abone Ol:

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınav tamamlandı. 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurtdışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınavda yaklaşık 350.000 sınav görevlisi görev yaptı. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Ziya Selçuk’tan son dakika LGS açıklaması 2021!
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Ziya Selçuk'tan son dakika LGS açıklaması 2021!

LGS sonuçları sınavın sona ermesinin ardından merakla araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS gerçekleştirildi. Sınava giren milyonlarca öğrenci ve veli ise artık gözünü LGS sonuçlarına çevirdi. LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. ‘www.meb.gov.tr’ internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından LGS için açıklama yaptı.Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:* Sevgili gençler, hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum.* Sonuçlar nasıl olursa olsun, LGS’nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum.KATSAYILAR NASIL HESAPLANACAK? Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları şu şekilde olacak;Alt Testler Ağırlık KatsayılarıTürkçe 4Matematik 4Fen Bilimleri 4T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1Yabancı Dil 1SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANACAK? Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayılarıbelirlenir.b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlışcevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ileelde edilir.ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava girenöğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapmakullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getirenbir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her biralt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin YabancıDil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testlerdışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksekağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklıstandart puanla çarpılması ile elde edilir.g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesisonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim BakanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle,17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen ‘Sınavlardaiptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerininyeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.’ hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilenöğrenciler için MSP hesaplanmaz.

#LGS #Gündem #Haber

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın