Abone Ol:

Kurban bayramında yapılacak ibadetler arasında olan kurban kesimi hakkında detaylar araştırılıyor. Kurban şükür namazı nasıl kılınır? Kurban kestikten sonra şükür namazı kaç rekattır? Kurban kesen kişi ne yapmalı? sorularının yanıtları bu kapsamda merak ediliyor. Peki, kurban kestikten sonra şükür namazı nasıl kılınır?
Kurban şükür namazı nasıl kılınır? Kurban kestikten sonra şükür namazı kaç rekattır? Kurban kesen kişi ne ...

Kurban şükür namazı nasıl kılınır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kurban kesebilen vatandaşlar, ibadetlerini de eksiksiz olarak tamamlamak istiyor. Şükür namazının nasıl kılındığı bu kapsamda araştırılıyor. Kurban kestikten sonra şükür namazı kaç rekattır? Kurban kesen kişi ne yapmalı? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. KURBAN ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR? Şükür namazı, kurban kestikten sonra da kılınabilecek olan 2 rekatlık bir namazdır. Kurban kesen kişi iki rekat nafile namazı kılabilir. Namaz sırasında secde edilirken Allah’a da şükredilir. Namaz sırasında da bol bol dua edilir. Şükür namazı Allah tarafından verilen nimetlere şükretmek için kılınır. ŞÜKÜR NAMAZI NEDİR? Şükür namazı, bizlere sonsuz nimetler veren, bizleri yaratan Allah (c.c.) ‘a karşı şükürlerimizi sunmak için Allah rızası için kılınan bir namazdır. Alimlere göre şükür namazı 2 rekattır. Fatiha’dan sonra istenilen sure okunarak kılınabilir. Çoğu alimlere göre ilk rekatta Kafirun ve ikinci rekatta ise İhlas sureleri okunur. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) şükür namazı kılıp akabinde şükür duası ederdi. Şimdi şükür namazı nasıl kılınır sırasıyla tarifini paylaşalım. ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR? Şükür namazı çok sevindiğiniz bir şey olduğunda, Allah’a dua ettiniz ve kabul olduğunda,sevindirici bir olayla karşılaştığınızda Allah’a şükretmek için şükür secdesi yapmak veya şükür namazı kılmak sünnettir. Şükür namazı 2 rekat olarak kılınır. Namazda istediğiniz sureleri okuyabilirsiniz. Fakat Alimler tarafından Kafirun ve İhlas surelerinin okunması tavsiye edilmiştir.Şükür namazı için abdest alıp 2 rekat namaz kılınabilir. Hadislere göre Kafirun ve İhlas sureleri okumak çok eftaldir. Eğer bu sureleri bilmiyorsanız bildiğiniz sureleri de okuyabilirsiniz. Namazdan sonra ise Allah’a ‘Ya Rabbi sana şükürler olsun. Dualarımı kabul eyledin. Sonsuz şükürler olsun. Dualarımı kabul eyledin.’ vb. diye şükür duası yapılabilir. Allah (c.c.) ‘Şükrederseniz elbette arttıracağım.’ ayeti kerimesinde şükredenleri müjdelemiştir.Şimdi sırasıyla şükür namazı nasıl eda edilir onu anlatalım. ŞÜKÜR NAMAZI SIRASIYLA KILINIŞI Şükür namazı 2 rekattır. Sırasıyla 2 rekatta okunacaklar ve namazın tarifi aşağıdaki gibidir.Şükür Namazı 1. Rekat Kılınışı:- Öncelikle ‘Niyet ettim Allah rızası için 2 rekat şükür namazı kılmaya.’ diye niyet edilir.- Ardından ‘Allahu Ekber’ diyerek tekbir alınır ve şükür namazına başlanır.- Akabinde Sübhaneke okunur ve sonrasında Euzü Besmele çekilir.- Ardından Fatiha suresi ve sonrasında Zammı sure okunur. İlk rekatta Fatiha’dan sonra alimler tarafından Kafirun suresi okunması tavsiye edilmiştir. Eğer Kafirun (Gulyaeyyühel) suresini bilmiyorsanız Kur’an-ı Kerim’den istediğiniz sureyi okuyabilirsiniz.- Ardından rükuya gidilir. Sonra ‘Semiallahü limen hamideh’ diyerek rükudan ayağa kalkılır.- Akabinde secdeye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir. Sonrasında 2. rekat için kıyama kalkılır.Şükür Namazı 2. Rekat Kılınışı:- 1. rekat bittikten sonra 2. rekat için ayağa kalkılır. Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur.- Sonrasında Kur’an-ı Kerim’den bir sure okunur. Fakat Alimler İhlas suresinin okunmasını tavsiye etmişlerdir. Yani 1. rekatta Kafirun ve 2. rekatta ise İhlas (Gulhüvallahüehad) suresinin okunması tavsiye edilmiştir.- Ardından rükuya gidilir. Sonra ‘Semiallahü limen hamideh’ diyerek rükudan ayağa kalkılır.- Akabinde secdeye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir.- Sonrasında 2. rekatın sonuna geldiğimiz için oturma pozisyonuna geliyoruz. Yani Kade-i ahire oturuşuna geçeriz. Burada ‘Ettehiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ’ duaları okunur.- Son olarak ‘Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah’ diye sağa ve sola selam vererek namaz sona erdirilir.- Allah kabul eylesin. Amin… FATİHA SURESİ OKUNUŞU Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în. İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en’amte aleyhim. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Âmin) 1. REKAT İÇİN KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU Gulyâ eyyühel kafirun. Lâ eğbudü ma teğbüdûn. Velâ entüm âbidûne mâ eğbud. Velâ ene âbidummâ abedtüm. Velâ entüm âbidûne mâ eğbud. Leküm dînüküm veliyedîn. 2. REKAT İÇİN İHLAS SURESİ OKUNUŞU Gul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yeküllehû küfüven ehad Şükür secdesi ŞÜKÜR SECDESİ NASIL YAPILIR? Bir nimete kavuşan veya bir sıkıntıdan kurtulan müslümanın, şükrünü yerine getirmek maksadıyla Allah rızası için yaptığı secdeye ‘şükür secdesi’ denilir. Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) bir şeye sevindiğinde veya sevindirici bir haberle müjdelendiğinde Allah’a şükretmek için secde ettiği rivayet edilmiştir (Ebû Dâvûd, Cihad, 174; İbn Mâce, İkâmetü’s-salât, 192).Bu secdelerin abdestli olarak yapılacağı konusunda bir hadis bulunmamaktadır. Bazı fakihler namaza kıyas ederek abdesti gerekli görmüşlerdir.Şükür secdesi şöyle yapılır: Kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varılır, secdede iken tesbihatta bulunduktan sonra Allah’a hamd ve şükür edilip yine tekbir alarak ayağa kalkılır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 597-598). ŞÜKÜR DUASI NEDİR? NASIL YAPILIR? En kısa şükür duası ‘Elhamdülillah’ yani Türkçesiyle ‘Allah’ım sana şükürler olsun.’ demektir. Şükretmek için ‘Elhamdülillah’ zikrini çekebilirsiniz. Bunun dışında hadislerde tavsiye edilen şükür duaları da mevcuttur. Birkaç tanesi aşağıdaki gibidir.Sabah yapılacak şükür duası:’Allahümme mâ esbaha bî min nîmetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr’Akşam yapılacak şükür duası:’Allahümme mâ emsâ bî min nîmetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr’Ayrıca hamd ve şükür için okunacak başka bir dua bu şekildedir:’El-hamdü-lillâhi dâimen ve alâ külli hâl ve E’ûzü billâhi min hâl-i ehlinnâr.’Başka bir şükür duası da böyledir:’Elhamdülillahi alâ ni’metil islâm. Ve alâ tevfîkil îmân. Ve alâ hidâyetil rahmân.’Allah (c.c.) yapmış olduğunuz duaları kabul eylesin. Amin…

#KurbanBayramı #Namaz #Gündem #Haber

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın