Abone Ol:

Bu yıl 20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı’nın ilk günü. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Kurban ne zaman kesilir? Kurban kesmek için şartlar nelerdir? Kurban akşam kesilir mi? Kurban son gün kesilir mi?
Kurban ne zaman kesilir? Kurban kesmek için şartlar nelerdir? Kurban keserken nelere dikkat edilmeli?

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Kurban ne zaman kesilir? Kurban kesmek için şartlar nelerdir? Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir. KURBAN NE ZAMAN KESİLİR? Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

#KurbanBayramı #Gündem #Haber

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın