Abone Ol:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Türkiye’deki hâkimlerin ve savcıların özlük işlerini yürüten ve bunlarla ilgili itirazları inceleyen bir idari birimdir. Vatandaşlar HSK hakkında HSK nedir, HSK’nın açılımı nedir? HSK üyeleri kimlerdir, nasıl seçilir? HSK’nın görevleri nelerdir? sorularına yanıt aramaktadır. Peki, HSK nedir, HSK’nın açılımı nedir? HSK üyeleri kimlerdir, nasıl seçilir? HSK’nın görevleri nelerdir?
HSK nedir, HSK'nın açılımı nedir? HSK üyeleri kimlerdir, nasıl seçilir? HSK'nın görevleri nelerdir?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yargılama yetkisi bulunmadığından mahkeme statüsünde değildir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Türkiye’deki hâkimlerin ve savcıların özlük işlerini yürüten ve bunlarla ilgili itirazları inceleyen bir idari birimdir. Vatandaşlar HSK hakkında HSK nedir, HSK’nın açılımı nedir? HSK üyeleri kimlerdir, nasıl seçilir? HSK’nın görevleri nelerdir? sorularına yanıt aramaktadır. Peki, HSK nedir, HSK’nın açılımı nedir? HSK üyeleri kimlerdir, nasıl seçilir? HSK’nın görevleri nelerdir? HSK NEDİR? Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Türkiye’deki hâkimlerin ve savcıların özlük işlerini yürüten ve bunlarla ilgili itirazları inceleyen bir idari birimdir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yargılama yetkisi bulunmadığından mahkeme statüsünde değildir.1961 Anayasası gereğince 20 Temmuz 1961’de, ‘Yüksek Hâkimler Kurulu’ adıyla kuruldu. Hâkimlerin bağımsızlığını sağlamak için kurulan kurul, hâkimlerin atanması, nakli gibi özlük işlerinin yanı sıra, hâkimlerle ilgili şikayetleri de inceleme ve karar merciiydi. On sekiz asıl, beş yedek olmak üzere yirmi üç üyeli olmak üzere kurulun üyeleri Yargıtay, Meclis ve Senato tarafından belirlenmekteydi. Kurulun yapısı, çalışma usulü ve esaslarına ilişkin olarak 1962 yılında 45 Sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu çıkarıldı. 12 Mart Muhtırasını takiben anayasada ve kanunlarda yapılan değişikler uyarınca, üye sayısı on bir asıl ve üç yedek olarak on dörde düşürüldü. Kurulun bütün üyeleri Yargıtay Genel Kurulu üyeleri arasından seçilecek, dört yıl olan görev süreleri değişmez iken görev süresi biten üyelerin tekrar seçilebileceği hüküm altına alınmıştı. 12 Eylül Darbesi’nin ardından yapılan yeni anayasa ile birlikte kurulun ‘Yüksek Hâkimler Kurulu’ ile ‘Yüksek Savcılar Kurulu’, adı birleştirilerek ‘Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ oldu. Önceden sadece adli yargı hakimleri ve savcıları hakkında karar verme yetkisi olan kurul, bu değişiklikler ile birlikte idari yargı hakim ve savcılarını da kapsamına aldı. 1981’de çıkarılan 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile hakimler ve savcılar tek bir kanun altında düzenlenmiş oldu. 2010 yılında yapılan anayasa değişiklikleri ile birlikte, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu kaldırılarak yerine 6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu kabul edildi. Kurul yirmi iki asıl ve on üç yedek üyeden oluşacak ve üç daire hâlinde çalışacaktı. Kurulun başkanı yine adalet bakanı iken; üyeleri cumhurbaşkanı, Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarınca belirli niteliklere sahip kişiler arasından seçilecekti.2017 yılındaki anayasa değişiklikleri ile ad Hâkimler ve Savcılar Kurulu olan kurumun yapılanması günümüzdeki şekline ulaştı. Üye sayısı yirmi ikiden on üçe düşürülürken, yedek üyelik ise kaldırıldı. Daire sayısı, üçten ikiye düşürüldü. Üyelerin seçiminde de yine cumhurbaşkanı, Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının yetkisi sürerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi de üye seçme yetkisine sahip olmuştur. Bakan ile birlikte, bakan yardımcısının[a] da kurulun tâbi üyesi olacaktı. Bunun dışında, üyelerin dört yıllık görev süreleri, süreleri bitince tekrar seçilebilecekleri ve meslekten çıkarma haricindeki cezalara karşı yargı yolunun kapalı olmasına ilişkin düzenlemeler varlığını devam ettirdi. HSK ÜYELERİ KİMLERDİR? Genel Kurul (7 Haziran 2021 itibarıyla)1 Abdulhamit Gül – Başkan (Adalet Bakanı)2 Mehmet Akif Ekinci – Başkanvekili3 Halil Koç – Üye4 Hamit Kocabey – Üye Haberdas.Com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.5 Ömür Topaç – Üye Haberdas.Com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.6 Ergün Şahin – Üye7 Sinan Esen – Üye8 Aysel Demirel – Üye9 İbrahim Kolcu – Üye10 Ömer Faruk Yıldırım – Üye11 Cumhur Şahin – Üye12 Bilal Temel – Üye13 Hasan Yılmaz (Bakan yardımcısı) – Üye

#HSK #Gündem #hsk #nedir #hsk #açılımı #nedir #hsk #üyeleri #kimlerdir #nasıl #seçilir #hsk #görevleri #nelerdir

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın