Abone Ol:

Ehliyet almak için direksiyon sınavını geçmenin yanı sıra yazılı ehliyet sınavından da geçer puan almak gerekmektedir. Ehliyet sınavını geçmenin püf noktası çıkmış soruları çözmektir. Çünkü ehliyet sınavında genellikle (hatta çoğunlukla) çıkmış sorulardan çıkıyor. Yani sürekli benzer sorular çıkıyor. Bu bakımdan çıkmış sorulaır iyi bilmemiz gerekir. Peki, ehliyet çıkmış sorular ve cevapları nelerdir? Ehliyet sınavı için sorular ve cevap anahtarları!
Ehliyet çıkmış sorular: Ehliyet sınav soruları ve çözümleri! Son yıllara ait ehliyet sınav soruları ve cev...

Son yıllara ait ehliyet sınav sorularını ve çözümlerini sizler için derledik. Yazımızdan en son ehliyet sınav sorularına ve çözümlerine ulaşabilirsiniz. MEB’in paylaştığı ehliyet çıkmış sorulara yazımızdan bakabilirsiniz. Ehliyet sınav sorularının cevapları nelerdir? İlk yardım ile ilgili sorular ve cevaplar! Motor bölümü ile ilgili sorular ve cevaplar! Ehliyet trafik soruları ve cevapları! Temel ehliyet sınav soruları ve cevapları! Detaylar yazımızda. EHLİYET SINAVINDA KAÇ SORU ÇIKAR? Ehliyet sınavında toplamda 50 soru sorulmaktadır. Çoktan seçmeli olan sınav 4 şıklı olmaktadır.Ehliyet sınavında;- 12 tane ilk yardım alanından soru çıkar.- 23 tane trafik alanından soru çıkar.- 9 tane motor alanından soru çıkar.- 6 tanesi ise trafik adabından soru çıkmaktadır.Yani ehliyet sınavında toplamda 50 soru sorulmaktadır. EHLİYET SINAVINDAN BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN LAZIM? KAÇ DOĞRU SAYISI GEREKİYOR? Ehliyet sınavında başarılı olmak için 50 sorudan en az 35 doğru yapmak gerekiyor. Yani sınavdan en az 70 puan alınması gerekiyor. Sınavı başarıyla geçmek için 50 sorudan en az 35 doğru cevap verilmesi gerekmektedir. 3 yanlış 1 doğruyu götürmemektedir. EHLİYET SINAV SORULARI (ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI) Sizler için geçmiş yıllardan örnek ehliyet sınav sorularını ve cevap anahtarlarını paylaşacağız. Aşağıdan sorulara bakarak ehliyet sınavı için hazırlanabilirsiniz. Dediğimiz gibi her yıl genelde benzer sorular çıkıyor. Bu bakımdan çıkmış soruları en az 2-3 kere okuyup çalışırsanız gerçek ehliyet sınavında da başarılı olursunuz. Bizzat tanıdıklarımız bu şekilde 70 üzeri puan aldılar. Ehliyet sınavından başarılı olmanın püf noktası çıkmış sorulara güzel bir şekilde çalışmaktır. Şimdiden başarılar dileriz. İyi sınavlar… Ehliyet çıkmış sorular Ehliyet sınavı çıkmış sorular ve cevapları:1) Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?A) İtfaiyeB) AmbulansC) Polis imdatD) Jandarma imdatCEVAP : B2) I. Güvenli bir müdahalenin sağlanmasıII. Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesiIII. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesiVerilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?A) I ve IIB) I ve IIIC) II ve IIID) I, II ve IIICEVAP : A3) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan ‘Baştan Aşağı Kontrol’ basamağında yer alır?A) Adı ve soyadının öğrenilmesiB) Kullandığı ilaçların belirlenmesiC) Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesiD) Solunum sayısının değerlendirilmesiCEVAP : D4) Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?A) Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılmasıB) Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesiC) Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmamasıD) Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılmasıCEVAP : A5) İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?A) BöbrekB) AkciğerC) BağırsakD) KaraciğerCEVAP : B6) Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine- – – -denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?A) şokB) havaleC) epilepsiD) bayılmaCEVAP : D7) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?A) Başı sıcak su ile yıkanır.B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.C) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.D) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.CEVAP : C8) I. Hoşgörülü olunmasıII. Bencillikten uzak durulmasıIII. Olaylara aşırı tepki gösterilmesiTrafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?A) Yalnız IB) I ve IIC) II ve IIID) I, II ve IIICEVAP : B9) Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?A) Sesli dürtülere tepki vermekB) İdrar kaçırmakC) YutkunmakD) ÖksürmekCEVAP : B10) Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?A) Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilmesiB) Yerlerinin değiştirilmesi veya ortadan kaldırılmasıC) Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesiD) Giderilen zarar karşılıkları ve masraflarının sorumlulara ödetilmesiCEVAP : B11) Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?A) Geri dönmesiniB) Motoru durdurmasınıC) Harekete hazırlanmasınıD) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağınıCEVAP : C12) Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?A) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesiB) Park manevrası yaparken geri gidilmesiC) Hız azaltmak için frene basılmasıD) Ters yönden yola girilmesiCEVAP : D13) Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?A) MinibüsB) TramvayC) KamyonetD) Arazi taşıtıCEVAP : A14) Sürükleme yöntemleri;I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?A) I. doğru, II. yanlışB) I. yanlış, II. doğruC) Her ikisi de doğruD) Her ikisi de yanlışCEVAP : B15) Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?A) Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilmesiB) Yerlerinin değiştirilmesi veya ortadan kaldırılmasıC) Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesiD) Giderilen zarar karşılıkları ve masraflarının sorumlulara ödetilmesiCEVAP : B16) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?A) Hızın azaltılmasıB) Öndeki aracın geçilmesiC) Takip mesafesi kuralına uyulmasıD) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılmasıCEVAP : B17) Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?A) Dönüş lambalarıyla ‘geç’ işareti vermeliB) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıC) Bulunduğu şeridi izlemeliD) Hızını artırmalıCEVAP : C18) ‘Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme’ trafik kazalarında – – – – sayılan hâllerdendir.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?A) asli kusurB) tali kusurC) yol kusuruD) kusuru paylaştırmaCEVAP : A19) Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?A) Acil uyarı ışıklarının yakılmasıB) Aracın kapılarının açık tutulmasıC) Motorun durdurulup el freninin çekilmesiD) Aracın park yerindeki görevliye teslim edilmesiCEVAP : C20) Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?A) Araç dengesinin korunmasıB) Trafik güvenliğinin dikkate alınmasıC) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulmasıD) Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesiCEVAP : D21) Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?A) Araç dengesinin korunmasıB) Trafik güvenliğinin dikkate alınmasıC) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulmasıD) Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesiCEVAP : C22) Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?A) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmalarıB) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleriC) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleriD) Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmaktan kaçınmalarıCEVAP : A23) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?A) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınmasıB) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesiC) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesiD) Geçme yaparken sinyal verilmesiCEVAP : A24) Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?A) Emme susturucusuB) Egzoz susturucusuC) Emme manifolduD) Egzoz supabıCEVAP : B25) Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?A) Kasko sigortasıB) Zorunlu mali sorumluluk sigortasıC) Zorunlu deprem sigortasıD) Hırsızlık sigortasıCEVAP : B26) Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?A) Dizel motorB) Marş motoruC) Elektrik motoruD) Benzinli motorCEVAP : D27) Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?A) Fren pedalınınB) Far ampulününC) Marş motorununD) Silecek motorununCEVAP : C28) Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?A) Fren pedalınınB) Far ampulününC) Marş motorununD) Silecek motorununCEVAP : C29) Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?A) Bantlanır.B) Yapıştırılır.C) Değiştirilir.D) İple sarılır.CEVAP : C30) Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?A) Saf suB) AntifrizC) Motor yağıD) Fren hidroliğiCEVAP : BŞimdilik ehliyet sınavında çıkmış sorulardan sizler için 30 soru derledik. Dediğimiz gibi bu sorulara çalışarak iyi bir puan alırsınız. Cevapları ise aşağısında yazmaktadır.TÜM EHLİYET SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ…Kaynak : MEB

#EhliyetSınavı #Ehliyet #Gündem #Haber

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın