Abone Ol:

Bayram namazı farz mı? 2021 yılının ramazan ayı yaklaşırken bayram namazı da gündeme gelen konular arasında yer aldı. 12 Nisan Salı günü başlayacak olan ramazan ayı, Ramazan Bayramının ilk günü olan 13 Mayıs sabahı ile son bulacak. O sabah bayram namazı kılınacak. Peki 2021 yılının bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır? Evde bayram namazı kılınır mı? Bütün soruların cevapları haberimizde.
Bayram namazı farz mı?

2021 yılının ramazan ayı yaklaşıyor. 12 Nisan Salı günü başlayacak olan ramazan ayı , Ramazan Bayramının ilk günü olan 13 Mayıs sabahı ile son bulacak. O sabah bayram namazı kılınacak. Peki 2021 yılının bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır? Evde bayram namazı kılınır mı? Bütün soruların cevapları haberimizde. 2021 BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 2021 yılı Ramazan bayramının ilk günü 13 Mayıs’tır. Bayram namazı 13 Mayıs sabahı kılınacak. Bayram namazının kaçta kılınacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. BAYRAM NAMAZI FARZ MI? Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler’e göre müekked sünnet, Hanbelîler’e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler’e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir. Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak ‘Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama’ veya aynı şekilde ‘Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama’ şeklinde niyet edilir.Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek: 1. Rekat Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce ‘Sübhaneke duası’nı okur, sonra fasılalar halinde;Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.İmam; gizlice ‘Euzü besmele’ çeker, açıktan ‘Fatiha suresi’ ile birlikte ‘Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim’ okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır. 2. Rekat İmam; gizlice ‘Besmele’ çeker, açıktan ‘Fatiha suresi’ ile birlikte ‘Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim’ okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.Rüku ve secdenin ardından oturulur, ‘Tahiyyat, Salli-Barik duaları’ okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI? Bayram namazı yılda iki defa kılınan bir namazdır. Bununla birlikte kılınışı unutulabilen bir namaz olduğu için bir din görevlisi eşliğinde cemaat ile kılınması önerilir. Fakat bu konuyu covid-19 salgınını baz olarak konuşmak gerekir. Bayram namazı her ne kadar cemaat eşliğinde kılınan bir namaz olsa da içinde bulunduğumuz olağanüstü küresel salgından dolayı geçen sene (2020) olduğu gibi bu sene (2021) de bayram namazlarının evde kılınacağı tahmin edilmekle birlikte henüz net bir açıklama yok.Konuyla alakalı olarak Diyanet İşleri Yüksek Kurulu’nun 2020 Mayıs ayında yayımladığı Bayram namazı ile ilgili açıklama aşağıda yer alıyor.’İslam’da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabının (r.a.) tatbikatına göre kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekât olan bayram namazları daima geniş alanlarda ve cemaatle kılınmış, ardından da bayram hutbesi irad edilmiş ve bu hususta bir icma oluşmuştur.Öte taraftan fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir.Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür. Nitekim bu yıl da maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır.’Küresel salgından dolayı 2021 yılının Ramazan Bayramının ilk günü olan 13 Mayıs’ta bayram namazı cemaat ile kılınabileceğine dair şu anda net bir açıklama yok. Geçen seneki gibi evlerde kılınacağı tahmin ediliyor. Güncel açıklamalar için takipte kalın.

#

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın