Abone Ol:

Arapça dilinden türüyen ve Akıl ne demek? Akılın eş anlamı nedir? Akıl ile ilgili ayetler! hakkında bilgiler araştırılmaktadır. Akıl ne demek? Akıl ile ilgili ayetler! Akıl oyunları! Akıl ve zeka oyunları!
Akıl ne demek? Akılın eş anlamı nedir? Akıl ile ilgili ayetler!

Eski zamanlarda ve günümüzde kullanılan Akıl nedir? Arapça dilinden türüyen ve Akıl ne demek? Akılın eş anlamı nedir? Akıl ile ilgili ayetler! hakkında bilgiler araştırılmaktadır. Akıl ne demek? Akıl ile ilgili ayetler! Akıl oyunları! Akıl ve zeka oyunları! AKIL NE DEMEK? Akıl, felsefede kavram oluşturma ve bunlara göre hükmetme kapasitesidir. Bugün Batı’da bu kavramı, büyük ölçüde aklı anlayışla yüzleştiren, ancak algılamadan ayıran Alman filozofu Immanuel Kant’ın etkisindedir.Immanuel Kant’a göre aklın sınırları şöyle çizilmiştir:’Akıl, fenomenlerin benzerliğinden kurallara varma yeteneğidir.’ Başka bir yerde de ‘Akıl, kösnüllüğü kendi sınırlarını genişletemeden kısıtlar’ demektedir.Rudolf Eisler’in kapsamlı tanımına göreyse:’Akıl (logos, epistêmê, intellectus, intelligentia, ratio, entendement, understanding) geniş kapsamıyla kösnüllüğün karşısındaki zekâ olan düşünme gücüdür. Daha dar bir kapsamdaysa akıl, anlayış karşısında ruhun bir bütün olarak anlama, (doğru) kavrama (soyutlama) hükme varma kapasitesidir. Kısacası akıl, birbiriyle bağlantı kurarak kıyaslayan, inceleyen düşünce ve anlama, yani kelimelerin ve kavramların manalarını bilme yeteneği demektir. Akl-ı selim (bon sense) ise özel bir eğitim almadan normal insanda doğal olarak mevcut olan, normal, metodik olmaktan uzak ve dolayısıyla yanlış sonuçlara daha kolay varabilen kavrama ve hüküm verme gücüdür.’Arthur Schopenhauer’de akıl, sebep ve sonucu ayırt etmektir:’Maddenin öznel bağıntısı veya aynısı olan nedensellik akıldır ve bundan başka bir şey değildir. Tek işlevi ve tek gücü nedenselliği kavramaktır.’Klasikleşmiş olmasına rağmen kavramı tanımlamaktan uzak René Descartes’in sözü de tanınmıştır:’Akl-ı selim, dünyada en iyi dağılmış olandır; zira herkes ondan nasibini iyice almış olduğunu sanır. Hatta her konuda zor memnun edilebilen kişiler bile sahip oldukları akıldan fazlasını istememektedirler.’ AKILIN EŞ ANLAMI NEDİR? Eş anlamlı kelime, anlamdaş, yakın anlam olarak bilinir. Peki, akıl kelimesinin eş anlamı nedir? Akılın eş anlamları olarak; Us, bellek, beyin, düşünce, hatır, kanı, karın kullanılmaktadır. AKIL İLE İLGİLİ AYETLER Bakara Suresi, 13. ayet: Ve (yine) kendilerine: ‘İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin’ denildiğinde: ‘Düşük akıllıların iman ettiği gibi mi iman edelim?’ derler. Bilin ki, gerçekten asıl düşük-akıllılar kendileridir; ama bilmezler.Bakara Suresi, 44. ayet: Siz, insanlara iyiliği emrederken, kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz. Yine de akıllanmayacak mısınız?Bakara Suresi, 73. ayet: Bunun için de: ‘Ona (cesede, kestiğiniz ineğin) bir parçasıyla vurun’ demiştik. Böylece, Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir; ki akıllanasınız.Al-i İmran Suresi, 7. ayet: Sana Kitab’ı indiren O’dur. Ondan, Kitab’ın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem’dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah’tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: ‘Biz ona inandık, tümü Rabbimiz’in Katındandır’ derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez.

#

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın