Abone Ol:

Ölümden sonra dirilme inancı olarak bilinen Ahiret nedir? Ahiret hayatı nedir? Hristiyanlık’ta ahiret inancı, Hinduizm’de ahiret inancı!
Ahiret nedir? Ahiret hayatı nedir? Hristiyanlık'ta ahiret inancı, Hinduizm'de ahiret inancı!

İslam’ın şartları arasında yer alan ve Kur’an-ı Kerim’de farklı isimler ile adlandırılan Ahiret nedir? Ahiret hayatı nedir? Hristiyanlık’ta ahiret inancı, Hinduizm’de ahiret inancı! AHİRET NEDİR Ahiret, İslam termonolojisinde ölümden sonra gidilecek yere verilen bir isim. Ahiret, Kur’an’ın İslamî eskatolojinin önemli bir parçası olan Ahiret Hesaplaşması ile ilgili bölümlerinde defalarca bahsedilmektedir. Geneleksel olarak, Müslümanların altı temel inanç esaslarından biridir. İslama göre, kıyametin kopması ve yeniden dirilme, Kur’an âyetleri ve Muhammed’in hadisleri gibi kaynaklarda ifade edilir ve İslama göre diğer peygamberler de kendi halklarına bu durumu anlatmışlardır. Ahirete inanmak İslama imanın şartlarından biridir. Kur’ân’da Ahiret Günü farklı isimler ile zikredilmiştir. Ahiret, müminler Allah’a kavuşacakları inancı nedeniyle Kavuşma Günü (Mü’min: 40/15), insanlar ve bütün mahlûkat o günde bir araya toplanacağı için Toplanma Günü (Teğabün: 64/9), Dünya hayatlarında Allah’a iman etmeyenler ve fâni hayata aldandıklarını anlayacaklar için Aldanma Günü (Teğabün: 64/9), herkes kabrinden çıkıp dirileceği için Çıkış Günü (Kâf: 50/34) ve Dünya’ya geri dönmek isteyenler için Hasret Günü (Meryem: 19/40) isimleriyle anılır. İslam dinine görehiret, yedi hayatın yedinci ve sonuncusudur ve yedi hayat şunlardır:Ruhlar âlemi,Birinci berzah âlemi,Ana karnı,Dünya hayatı,İkinci berzah âlemi (kabir âlemi),Mahşer âlemi, hiret âlemi. hiret hayatı Kıyâmet ile başlar. Yer ve göğün şekli değişir ve mahşer âlemi kurulur. Mahşerde herkes hesap verip Cennet ve Cehennem’e gidince sonsuzhiret âlemi başlar. Cehennem’dekilerin bir kısmı günahları miktarı ceza çekip Cennet’e giderler. Allah’a inanmayanlar ve ortak koşanlar ise Cehennem’de ebediyyen kalırlar. Cehennem, azap ve elem yurdu iken Cennet nimet, mutluluk ve rahatlık yurdudur. HRISTIYANLIK’TA AHİRET İNANCI Hristiyanlıkta genelde birhiret hayatına inanç mevcuttur. İsa’nın çarmıhta inananların ölür ölmez göğe kabul edileceğine inanılır. Burada İsa’nın çarmıhta onunla beraber idam edilenlere verdiği ‘Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte Cennet’te olacaksınız’ sözü esas alınır (Luka: 23/43). Burada kullanılan paradeisos kelimesi Adn bahçesi olarak anlaşılır. Ancak bâzı kiliselere göre Kitab-ı Mukaddes ve sair kaynaklar farklı yorumlanır. Mesela Yehova Şahitleri’ne göre Yunanca Bölüm’de (Eski Ahit) 12 kere geçen Gehena kelimesinin aslında cesetlerin yakıldığı yer demek olduğu esasından hareketle hak inançta olmayanların ebedî hayat için dirilmeyeceklerine inanırlar. Yine başka kiliselere göre bu kaynak ve ifadeler farklı anlaşılmaktadır. Musevilikte Şeol olarak bilinen ‘Hades’ veya ‘ölüler diyarı’, günahlıların gittiği son ceza veya cehennem değil, geçici bir bekleme yeridir. Bir nezarethaneye benzetilen bu yerde bekleyenler, yargılamadan sonra (Esin. 20:11-15) gidecekleri ateş gölü cezasıdır. HINDUIZM’DE AHİRET İNANCI Hinduizm’de hayat, yeniden doğum döngüleriyle devam eder. Bu döngülerde mutlak adalet hakimdir: İnsan her kötülüğü bir sonraki hayatta çekerek öder. Bu döngülerde hayvandan nihayet insan olunca önce kastsız olarak Dünya’ya gelir, daha sonraki döngülerde eğer hayatta iyi bir insan idiyse daha üst kastlara geçer. En son basamak, İbrâhimî Dinler’deki Âhiret inancı yerine Nirvana’da tanrıyla bir olmaktır.

#

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın