Abone Ol:

AFAD, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Duyurunun ardından AFAD personel alımı başvuruları ne zaman? AFAD personel alımı şartları neler? AFAD Personel alımı başvurusu nasıl yapılır? soruları aratılmaya başlandı. AFAD sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar haberimizde.
AFAD personel alımı başvuruları ne zaman? AFAD personel alımı şartları neler? AFAD Personel alımı başvurus...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi ( AFAD), iki ayrı ilanla personel alımı yapacağını duyurdu. 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile farklı branşlarda 648 personel alımı yapılacak. Uygulamalı ve sözlü şekilde yapılacak sınav için AFAD işçi alımı başvuruları ne zaman? AFAD personel alımı şartları neler? AFAD Personel alımı başvurusu nasıl yapılır? soruları gündemde. Personel ılımı ile ilgili detaylar haberimizde. AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve AcilDurum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresiüzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.3.2. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleridikkate alınmayacaktır.3.3. Bu ilanda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabuledilmeyecektir. AFAD PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER? a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenenbir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletingüvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesatkarıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veyakaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemişbulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmişveya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,şartlarını taşımak.2.2. Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.2.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.2.4. Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretimkurumlarının Tablo-3’de belirtilen alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarındanmezun olmak.2.5. Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretimkurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların "Acil Durumve Afet Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" programları ile bunlara denkliği kabul edilenprogramlarından mezun olmak.2.6. Tablo-3 ve Madde 2.5.’de belirtilen mezuniyet alanları dışında yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.2.7. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; önlisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenimdurumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuranadaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre en yüksek puana sahip olandanbaşlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınavagirmeye hak kazanacaktır.2.8. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacaksınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.2.9. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.2.10. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.2.11. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

#PersonelDairesiBaşkanlığı #işçi #AFAD #Gündem #afad #personel #alımı #başvuruları #ne #zaman #afad #personel #alımı #şartları #neler #afad #personel #alımı #başvurusu #nasıl #yapılır

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın